Kegiatan Ekstrakurikuler

KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI DAN EKSTRAKURIKULER
NO
JENIS KEGIATAN
ADA
TIDAK ADA
1
Hizbul Wathon (HW)
V
2
TPA (iqro' dan Al-Qur'an)
V
3
Paskibraka
V
4
Basket
V
5
Sepak Bola
V
6
Patroli Keamanan Sekolah
V
7
Palang Merah Remaja
V
8
Menjahit
V
9
IMM
V
10
Khiro'ah
V
11
Pidato
V
12
Tapak Suci Putra Muhammadiyah (TPSM)
V


Update : 03/2015

Tidak ada komentar:

Posting Komentar